uvod

Dom za  odrasle osobe Turnić ustanova je  pod ingerencijom Ministarstva socijalne politike i mladih.
Zgrada Doma izgrađena je sredstvima Mađarske kraljevske vlade koja je 26. studenog 1912.g. na
temelj u važećih građevinskih propisa od Poglavarstva grada Rijeke tražila dozvolu za izgradnju dviju zgrada na Turniću:
a) zgrada za državni dječji vrtić
b) zgrada za državnu Mađarsku osnovnu školu.

Projektant zgrade je bio Tehnički odjel Kraljevskog ministarstva kulture i obrazovanja, a radovi su povjereni ing. Karlu Canighi.
U ožujku 1914.g. počeo je rad dječjeg vrtića i osnovne škole. U travnju 1926.g. zgrada je postala crkveno vlasništvo i služila je u bogoštovne i prosvjetne svrhe sve do 1959.g. kada je nacionalizirana i upisana kao državno vlasništvo općine Rijeka.

Zgrada je poprimila današnji oblik 1978.g. kada je nadograđen 3. kat i vešarnica. U travnju 1998.g. pokrenut je pri Županijskom sudu u Rijeci spor za povrat crkvene imovine koji još traje. Do 01. prosinca 1999.g. Dom “Turnić” je djelovao kao podružnica Centra za društvenu brigu o starijim osobama na Kantridi, a potom je rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, a na temelju odluke nadležnog ministarstva postao samostalna ustanova zavodskog tipa. U proljeće 2000.g. domu “Turnić” pripojena je i podružnica “Radočaj” - Brod na Kupi.

Odlukom resornog Ministarstva od 30. lipnja 2011.g. od Doma “Turnić” odvojena je novoosnovana ustanova Dom za psihički bolesne odrasle osobe Delnice, a Podružnica Radočaj postala je Dislocirana jedinica Doma “Turnić” te će kao takva funkcionirati sve do početka rada Doma Delnice.

Ustanova zbrinjava 120 štićenika, od čega 83 na Turniću i 32 u Radočaju. O njima skrbi 53 radnika čija je osnovna djelatnost njega i briga o zdravlju odraslih osoba s mentalnim teškoćama.

Kontinuiranom izobrazbom kadrova i timskim radom radnika, Dom “Turnić” se nametnuo kao ozbiljna  ustanova socijalne skrbi  u koju, liječnici, socijalni radnici i rodbina šalju korisnike sa povjerenjem.

Kako bi išli u korak sa suvremenim standardima brige o osobama sa mentalnim teškoćama, aktivno radimo na pokretanju projekta Dnevnog boravka te drugih oblika izvaninstitucijske skrbi.

U svemu tome, imamo podršku Grada Rijeka, Primorsko-goranske županije te osnivača Ministarstva socijalne politike i mladih.

Objektivne poteškoće u radu kompenziramo razvojem volonterstva, permanentnom izobrazbom kadrova i krajnjim ciljem postupne integracije korisnika u društvo prema europskim standardima.

Mnogi od Vas koji dolaze u našu ustanovu dolaze po odgovore na neka svoja pitanja i dileme vezane uz bolesti i traženje smještaja za svoje najbliže. Pokazati ćemo Vam cijelu našu kuću od prizemlja do krova, nastojati ćemo razbiti Vaše predrasude ako ih imate i učiniti sve da na odlasku imate odgovore na sva Vaša pitanja. Uputit ćemo Vas na naše suradnike gdje ćete započeti put smještaja u našu ustanovu, a to je Centar za socijalnu skrb.

Naime, korisnici se primaju u Dom temeljem rješenja nadležnog Centra gdje ćete podnijeti zahtjev i priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Po obradi u Centru i donošenju rješenja, CZSS uputiti ce zahtjev koji ce Komisija za prijam u Dom staviti na Listu čekanja.

Korisnici se primaju prema određenom redoslijedu, zbog osobito teških zdravstvenih ili socijalnih okolnosti. O prijemu u Dom odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika koju čine: glavna medicinska sestra Doma, socijalni radnik Doma te socijalni radnik nadležnog Centra za socijalnu skrb. Komisija za prijem korisnika razmatra sva pristigla rješenja o smještaju, te uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, uvažavajući stručno mišljenje i prijedlog vanjskog člana, socijalnog radnika i medicinske sestre donosi odluku o prijemu korisnika u Dom o čemu obavještava rodbinu korisnika i nadležni Centar.