uvod

Dom za  odrasle osobe Turnić ustanova je  pod ingerencijom Ministarstva socijalne politike i mladih.
Zgrada Doma izgrađena je sredstvima Mađarske kraljevske vlade koja je 26. studenog 1912.g. na
temelj u važećih građevinskih propisa od Poglavarstva grada Rijeke tražila dozvolu za izgradnju dviju zgrada na Turniću:
a) zgrada za državni dječji vrtić
b) zgrada za državnu Mađarsku osnovnu školu.

Projektant zgrade je bio Tehnički odjel Kraljevskog ministarstva kulture i obrazovanja, a radovi su povjereni ing. Karlu Canighi.
U ožujku 1914.g. počeo je rad dječjeg vrtića i osnovne škole. U travnju 1926.g. zgrada je postala crkveno vlasništvo i služila je u bogoštovne i prosvjetne svrhe sve do 1959.g. kada je nacionalizirana i upisana kao državno vlasništvo općine Rijeka.

Zgrada je poprimila današnji oblik 1978.g. kada je nadograđen 3. kat i vešarnica. U travnju 1998.g. pokrenut je pri Županijskom sudu u Rijeci spor za povrat crkvene imovine koji još traje. Do 01. prosinca 1999.g. Dom “Turnić” je djelovao kao podružnica Centra za društvenu brigu o starijim osobama na Kantridi, a potom je rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, a na temelju odluke nadležnog ministarstva postao samostalna ustanova zavodskog tipa. U proljeće 2000.g. domu “Turnić” pripojena je i podružnica “Radočaj” - Brod na Kupi.

Odlukom resornog Ministarstva od 30. lipnja 2011.g. od Doma “Turnić” odvojena je novoosnovana ustanova Dom za psihički bolesne odrasle osobe Delnice, a Podružnica Radočaj postala je Dislocirana jedinica Doma “Turnić” te će kao takva funkcionirati sve do početka rada Doma Delnice.

Ustanova trenutno skrbi o 70 korisnika usluge dugotrajnog smještaja. Naša je osnovna djelatnost njega i briga o zdravlju odraslih osoba s mentalnim teškoćama.

Od 2013.g. Dom pruža uslugu cjelodnevnog i poludnevnog boravka za osobe s mentalnim oštećenjimana lokaciji Josipa Završnika 2/1, Rijeka. Pri pružanju ove usluge imamo podršku Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije te  Ministarstva socijalne politike i mladih.

Dom Turnić od veljače 2015.g. pruža i uslugu organiziranog stanovanja na području grada Rijeke i Gorskog kotara. Trenutno ovu uslugu koristi 28 korisnika.

Od prosinca 2015.g. Dom organizira aktivnost grupa samopodrške za osobe koje čuju glasove, vide vizije i imaju neka druga neobična iskustva ili uvjerenja. U Rijeci sada djeluju dvije takve grupe koje su besplatne i dostupne svima. Svaka od grupa sastaje se dva puta mjesečno.

Objektivne poteškoće u radu kompenziramo razvojem volonterstva, cjeloživotnom izobrazbom kadrova i krajnjim ciljem postupne integracije korisnika u društvo prema europskim standardima.

Postupak priznavanja prava na usluge koje Dom pruža provodi centar za socijalnu skrb nadležan prema mjestu prebivališta korisnika.

Korisnici se primaju prema određenom redoslijedu, zbog osobito teških zdravstvenih ili socijalnih okolnosti. O prijemu u Dom odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika. Komisija razmatra sva pristigla rješenja o smještaju, te uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, donosi odluku o prijemu.